Дадатак 1
да загаду РУП «МінскаўтадарЦэнтр»
ад 10.06.2016 № 177

 

ПЕРАЛІК
адміністрацыйных працэдур,
якія ажыццяўляюцца РУП «МінскаўтадарЦэнтр»
па заявах грамадзян

п / п

Найменне адміністрацыйнай працэдуры (пункт (падпункт) Пераліку адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян, зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 26.04 2010 № 200 (рэд. Ад 2016/02/15) (далей – Пералiк да Указа № 200)

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Дакументы, самастойна запытаныя РУП «Мінскаўтадар-Цэнтр» *

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Асоба, упаўнаважаная на ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры

(П.І.ІпБ, пасада, нумар кабінета, нумар тэлефона)

Асоба замяшчаючая

(П.І.ІпБ, пасада, нумар кабінета, нумар тэлефона)  /

адасобленае структурнае падраздзяленне (філіял) па тэрытарыяльнасці

1

2

3

4

5

6

7

8

жыллёвыя праваадносiны

1.

аб пастаноўцы на ўлік (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў (п.п. 1.1.5 Пераліку да Указа № 200)

заява,

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якiя прымаюцца на ўлiк маючых патрэбу ў паляпшэннi жыллёвых умоў i (або) стаялі на такім уліку

дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, – у выпадку наяўнасці такога права

звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям’і – у выпадку пастаноўкі на ўлік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці

Дакументы, названыя ў Дадатку № 1.1. да цяперашняга Пераліку бясплатна 1 месяц з дня падачы заявы бестэрмінова Іванова Анастасія Васільеўна, тэхнік тэхнічнага кіравання, каб.109,

тэл. (017) 259-85-69

Хуцкая Вольга Вячаславаўна,

Інжынер 2 кат. тэхнічнага кіравання, каб.109,

тэл. (017) 259-85-94

філіялы прадпрыемства

2

аб унясенні змяненняў у склад сям’і, з якім грамадзянін знаходзіцца на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў (у выпадку павелічэння складу сям’і) (п.п. 1.1.5 1 Пераліку да Указа № 200)

заява,

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, сведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якiя прымаюцца на ўлiк маючых патрэбу ў паляпшэннi жыллёвых умоў i (або) стаялі на такім уліку

дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, – у выпадку наяўнасці такога права

звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям’і – пры наяўнасцi права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад даходу і маёмасці

Дакументы, названыя ў Дадатку № 1.1. да цяперашняга Пераліку бясплатна 1 месяц з дня падачы заявы бестэрмінова Іванова Анастасія Васільеўна, тэхнік тэхнічнага кіравання, каб.109,

тэл. (017) 259-85-69

Хуцкая Вольга Вячаславаўна,

Інжынер 2 кат. тэхнічнага кіравання, каб.109,

тэл. (017) 259-85-94 /

філіялы прадпрыемства

3

аб унясенні змяненняў у склад сям’і, з якім грамадзянін знаходзіцца на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў (у выпадку змяншэння складу сям’і) (п.п. 1.1.5². Пераліку да Указа № 200)

заява,

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян

Дакументы, названыя ў Дадатку № 1.1. да цяперашняга Пераліку бясплатна 15 дзён з дня падачы заявы бестэрмінова Іванова Анастасія Васільеўна, тэхнік тэхнічнага кіравання, каб.109,

тэл. (017) 259-85-69

Хуцкая Вольга Вячаславаўна,

Інжынер 2 кат. тэхнічнага кіравання, каб.109,

тэл. (017) 259-85-94 /

філіялы прадпрыемства

4

аб уключэнне ў асобныя спісы уліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў (п.п. 1.1.5 3. Пераліку да Указа № 200)

заява,

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, сведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей

дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, – у выпадку наяўнасці такога права

звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям’і – пры наяўнасцi права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад даходу і маёмасці

Дакументы, названыя ў Дадатку № 1.1. да цяперашняга Пераліку бясплатна 15 дзён з дня падачы заявы бестэрмінова Іванова Анастасія Васільеўна, тэхнік тэхнічнага кіравання, каб.109,

тэл. (017) 259-85-69

Хуцкая Вольга Вячаславаўна,

Інжынер 2 кат. тэхнічнага кіравання, каб.109,

тэл. (017) 259-85-94 /

філіялы прадпрыемства

5

аб падзеле (аб’яднанні) чаргі, аб пераафармленні чаргі з грамадзяніна на паўналетняга члена яго сям’i (п.п. 1.1.6. Пераліку да Указа № 200)

заява,

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якiя прымаюцца на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў і (або) стаяць на такім уліку

дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, – у выпадку наяўнасці такога права

звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям’і – у выпадку пастаноўкі на ўлік грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці

бясплатна 1 месяц з дня падачы заявы бестэрмінова Іванова Анастасія Васільеўна, тэхнік тэхнічнага кіравання, каб.109,

тэл. (017) 259-85-69

Хуцкая Вольга Вячаславаўна,

Інжынер 2 кат. тэхнічнага кіравання, каб.109,

тэл. (017) 259-85-94 /

філіялы прадпрыемства

6

аб зняцці грамадзян з уліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў (п.п.1.1.7. Пераліку да Указа № 200)

заява,

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян

бясплатна 15 дзён з дня падачы заявы бестэрмінова Іванова Анастасія Васільеўна, тэхнік тэхнічнага кіравання, каб.109,

тэл. (017) 259-85-69

Хуцкая Вольга Вячаславаўна,

Інжынер 2 кат. тэхнічнага кіравання, каб.109,

тэл. (017) 259-85-94 /

філіялы прадпрыемства

7

аб пастаноўцы на ўлік грамадзян, якія жадаюць атрымаць жылое памяшканне ў інтэрнаце (п.п. 1.1.8. Пераліку да Указа № 200)

заява,

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, сведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такога пасведчання), якія прымаюцца на ўлік грамадзян, якія жадаюць атрымаць жылое памяшканне ў інтэрнаце

дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае атрыманне жылога памяшкання ў інтэрнаце, – у выпадку наяўнасці такога права

даведкі аб займаемым у дадзеным населеным пункце жылым памяшканні і складзе сям’і, якія выдаюцца арганізацыямі, якія ажыццяўляюць эксплуатацыю жыллёвага фонду і (або) якія прадстаўляюць жыллёва-камунальныя паслугі, або арганізацыямі, якія прадаставілі жылое памяшканне, або раённым, гарадскім (гарадоў раённага падпарадкавання), пасялковым, сельскім саветам дэпутатаў (выканаўчым камітэтам); даведкі аб знаходжанні ва ўласнасці грамадзяніна і членаў яго сям’і жылых памяшканняў у населеным пункце па месцы падачы заявы аб прыняцці на ўлік жадаючых атрымаць жылое памяшканне ў інтэрнаце (пры падачы заявы ў г. Мінску – пра якія знаходзяцца ва ўласнасці грамадзяніна і якія пражываюць сумесна з ім членаў яго сям’і жылых памяшканнях у г. Мінску і Мінскім раёне), якiя выдаюцца тэрытарыяльнай арганiзацыяй па дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці, правоў на яе і здзелак з ёю;

іншыя дакументы (звесткі), неабходныя для пастаноўкі на ўлік.

бясплатна 1 месяц з дня падачы заявы бестэрмінова Іванова Анастасія Васільеўна, тэхнік тэхнічнага кіравання, каб.109,

тэл. (017) 259-85-69

Хуцкая Вольга Вячаславаўна,

Інжынер 2 кат. тэхнічнага кіравання, каб.109,

тэл. (017) 259-85-94 /

філіялы прадпрыемства

8

аб прыватызацыі жылога памяшкання (п.п. 1.1.9. Пераліку да Указа № 200)

заява, падпісаная паўналетнімі членамі сям’і наймальніка, а таксама iншымi грамадзянамi, за якімі ў адпаведнасці з заканадаўствам захоўваецца роўнае з наймальнікам права валодання і карыстання жылым памяшканнем, пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу наймальніка і паўналетніх членаў яго сям’і, а таксама іншых грамадзян, за якімі ў адпаведнасці з заканадаўствам захоўваецца роўнае з наймальнікам права валодання і карыстання жылым памяшканнем

пісьмовая згода адсутных грамадзян, за якімі захоўваецца права валодання і карыстання жылым памяшканнем, засведчанае натарыяльна

пасведчанне аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей – для асоб, якія маюць непаўналетніх дзяцей

дакумент, які пацвярджае права на льготы, – для асоб, якія маюць права на льготы

імянныя прыватызацыйныя чэкі «Жыллё» (далей – чэкі «Жыллё») з выпіскай з адмысловага (чэкавага) рахунку – у выпадку іх наяўнасці

пісьмовая згода органаў апекі і папячыцельства на прыватызацыю жылога памяшкання – у выпадку прыватызацыі жылых памяшканняў, у якiх пражываюць без паўналетніх членаў сям’і дзеці-сіроты і дзеці, якія засталіся без апекі бацькоў

пісьмовая згода папячыцеля, прыёмнага бацькі прыёмнай сям’і, аднаго з бацькоў-выхавацелеў дзіцячага дома сямейнага тыпу на прыватызацыю жылога памяшкання – у выпадку прыватызацыі жылых памяшканняў, у якiх пражываюць без паўналетніх членаў сям’і дзеці-сіроты і дзеці, якія засталіся без апекі бацькоў, ва ўзросце ад чатырнаццаці да васемнаццаці гадоў

бясплатна 1 месяц з дня падачы заявы, а пры заключэнні грамадзянінам дагавора на аказанне паслуг па правядзенні незалежнай ацэнкі рынкавага кошту жылога памяшкання – 2 месяцы 1 год Іванова Анастасія Васільеўна, тэхнік тэхнічнага кіравання, каб.109,

тэл. (017) 259-85-69

Хуцкая Вольга Вячаславаўна,

Інжынер 2 кат. тэхнічнага кіравання, каб.109,

тэл. (017) 259-85-94 /

філіялы прадпрыемства

9

Пераразлік платы за некаторыя віды камунальных паслуг (п.п. 1.2. Пераліку да Указа № 200) заява,

даведка для пераразліку платы за некаторыя віды камунальных паслуг або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць адсутнасць грамадзяніна па асноўным месцы жыхарства

бясплатна 1 месяц з дня падачы заявы

Іванова Анастасія Васільеўна, тэхнік тэхнічнага кіравання, каб.109,

тэл. (017) 259-85-69

Хуцкая Вольга Вячаславаўна,

Інжынер 2 кат. тэхнічнага кіравання, каб.109,

тэл. (017) 259-85-94 /

філіялы прадпрыемства

Выдача даведкі:

10

аб стане на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў (п.п. 1.3.1. Пераліку да Указа № 200)

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу бясплатна у дзень звароту 6 месяцаў Іванова Анастасія Васільеўна, тэхнік тэхнічнага кіравання, каб.109,

тэл. (017) 259-85-69

Хуцкая Вольга Вячаславаўна,

Інжынер 2 кат. тэхнічнага кіравання, каб.109,

тэл. (017) 259-85-94 /

/ Філіялы прадпрыемства

11

аб займаемым у дадзеным населеным пункце жылым памяшканні і складзе сям’і (п.п. 1.3.2. Пераліку да Указа № 200)

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

тэхнічны пашпарт і дакумент, які пацвярджае права ўласнасці на жылое памяшканне, – у выпадку пражывання грамадзяніна ў аднакватэрным, блакіраваным жылым доме

бясплатна у дзень звароту 6 месяцаў Іванова Анастасія Васільеўна, тэхнік тэхнічнага кіравання, каб.109,

тэл. (017) 259-85-69

Хуцкая Вольга Вячаславаўна,

Інжынер 2 кат. тэхнічнага кіравання, каб.109,

тэл. (017) 259-85-94 /

філіялы прадпрыемства

12

аб месцы жыхарства і складзе сям’і (п.п. 1.3.3. Пераліку да Указа № 200)

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

тэхнічны пашпарт і дакумент, які пацвярджае права ўласнасці на жылое памяшканне, – у выпадку пражывання грамадзяніна ў аднакватэрным, блакіраваным жылым доме

бясплатна у дзень звароту 6 месяцаў Іванова Анастасія Васільеўна, тэхнік тэхнічнага кіравання, каб.109,

тэл. (017) 259-85-69

Хуцкая Вольга Вячаславаўна,

Інжынер 2 кат. тэхнічнага кіравання, каб.109,

тэл. (017) 259-85-94 /

філіялы прадпрыемства

13

аб месцы жыхарства (п.п. 1.3.4. Пераліку да Указа № 200)

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу бясплатна у дзень звароту 6 месяцаў Іванова Анастасія Васільеўна, тэхнік тэхнічнага кіравання, каб.109,

тэл. (017) 259-85-69

Хуцкая Вольга Вячаславаўна,

Інжынер 2 кат. тэхнічнага кіравання, каб.109,

тэл. (017) 259-85-94 /

філіялы прадпрыемства

14

аб апошнім месцы жыхарства спадчынадаўцы і складзе яго сям’і на дзень смерці (п.п. 1.3.5. Пераліку да Указа № 200)

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу спадчынніка бясплатна у дзень звароту бестэрмінова Іванова Анастасія Васільеўна, тэхнік тэхнічнага кіравання, каб.109,

тэл. (017) 259-85-69

Хуцкая Вольга Вячаславаўна,

Інжынер 2 кат. тэхнічнага кіравання, каб.109,

тэл. (017) 259-85-94 /

філіялы прадпрыемства

15

аб разліках (запазычанасці) па плаце за жыллёва-камунальныя паслугі і плаце за карыстанне жылым памяшканнем (п.п. 1.3.8. Пераліку да Указа № 200)

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу бясплатна 3 працоўныя дні з дня звароту бестэрмінова Іванова Анастасія Васільеўна, тэхнік тэхнічнага кіравання, каб.109,

тэл. (017) 259-85-69

Хуцкая Вольга Вячаславаўна,

Інжынер 2 кат. тэхнічнага кіравання, каб.109,

тэл. (017) 259-85-94 /

філіялы прадпрыемства

праца i сацыяльная абарона

16

Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі (п.п. 2.1. Пераліку да Указа № 200)

бясплатна 5 дзён з дня звароту бестэрмінова Дзенісевіч Людміла Іванаўна, начальнік аддзела прававой і кадравай работы, каб. 102,

тэл. (017) 259 85 89

Кудзіна Таццяна Міхайлаўна,

вядучы спецыяліст па кадрах аддзела прававой і кадравай работы, каб.102,

тэл. (017) 259 85 20

філіялы прадпрыемства

17

Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасады (п.п. 2.2. Пераліку да Указа № 200)

бясплатна 5 дзён з дня звароту бестэрмінова Дзенісевіч Людміла Іванаўна, начальнік аддзела прававой і кадравай работы, каб. 102,

тэл. (017) 259 85 89

Кудзіна Таццяна Міхайлаўна,

вядучы спецыяліст па кадрах аддзела прававой і кадравай работы, каб.102,

тэл. (017) 259 85 20

філіялы прадпрыемства

18

Выдача даведкі аб перыядзе работы, службы (п.п. 2.3. Пераліку да Указа № 200)

бясплатна 5 дзён з дня звароту бестэрмінова Дзенісевіч Людміла Іванаўна, начальнік аддзела прававой і кадравай работы, каб. 102,

тэл. (017) 259 85 89

Кудзіна Таццяна Міхайлаўна,

вядучы спецыяліст па кадрах аддзела прававой і кадравай работы, каб.102,

тэл. (017) 259 85 20

філіялы прадпрыемства

19

Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння) (П.п. 2.4. Пераліку да Указа № 200)

бясплатна 5 дзён з дня звароту бестэрмінова Лемеш Тамара Пятроўна, вядучы бухгалтар кіравання бухгалтарскага ўліку і рэвізійнай работы, каб. 308, тэл. (017) 259-85-76 /

Лабковіч Андрэй Віктаравіч, галоўны бухгалтар, каб. 308,

тэл. (017) 259-85-49 /

філіялы прадпрыемства

20

Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах (п.п. 2.5. Пераліку да Указа № 200) пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу, лісток непрацаздольнасці

даведка аб памеры заработнай платы – у выпадку, калi перыяд, за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для прызначэння дапамогі, складаецца з перыядаў работы ў розных наймальнікаў

бясплатна 10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамог, – 1 месяц на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці Лемеш Тамара Пятроўна, вядучы бухгалтар кіравання бухгалтарскага ўліку і рэвізійнай работы, каб. 308, тэл. (017) 259-85-76 /

Лабковіч Андрэй Віктаравіч, галоўны бухгалтар, каб. 308,

тэл. (017) 259-85-49 /

філіялы прадпрыемства

21

Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці (п.п. 2.6. Пераліку да Указа № 200) заява,

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

даведка аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь

пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь

пасведчанне аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшыя за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей)

копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей – усынаўленне) – для сем’яў, якія ўсынавілі (удачарылі) (далей – усынавiлi) дзяцей

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў (удачарыцеляў) (далей – усынавiцелi), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў

копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi

пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

бясплатна 10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц адначасова Лемеш Тамара Пятроўна, вядучы бухгалтар кіравання бухгалтарскага ўліку і рэвізійнай работы, каб. 308, тэл. (017) 259-85-76 /

Лабковіч Андрэй Віктаравіч, галоўны бухгалтар, каб. 308,

тэл. (017) 259-85-49 /

філіялы прадпрыемства

22

Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці (п.п. 2.8. Пераліку да Указа № 200) заява,

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак заяўніка, а таксама мужа ці жонкі заяўніка, або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу, ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў

пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

бясплатна 10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц адначасова Лемеш Тамара Пятроўна, вядучы бухгалтар кіравання бухгалтарскага ўліку і рэвізійнай работы, каб. 308,

тэл. (017) 259-85-76 /

Лабковіч Андрэй Віктаравіч, галоўны бухгалтар, каб. 308,

тэл. (017) 259-85-49 /

філіялы прадпрыемства

23

Прызначэнне дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў (п.п. 2.9. Пераліку да Указа № 200) заява,

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

пасведчанне аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям’і двух і больш непаўналетніх дзяцей – не менш за два сведчанні аб нараджэнні) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх сведчанняў)

копія рашэння суда аб усынаўленні – для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей

копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi

пасведчанне інваліда альбо зняволенне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі – для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў

пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый – для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі, якая падверглася радыеактыўнаму забруджванню ў зоне наступнага адсялення або ў зоне з правам на адсяленне

пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў

даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам

даведка аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі – пры афармленні водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям’і або сваяком дзіцяці

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты – у выпадку змены месца выплаты дапамогі

бясплатна 10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц па дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў Лемеш Тамара Пятроўна, вядучы бухгалтар кіравання бухгалтарскага ўліку і рэвізійнай работы, каб. 308, тэл. (017) 259-85-76 /

Лабковіч Андрэй Віктаравіч, галоўны бухгалтар, каб. 308,

тэл. (017) 259-85-49 /

філіялы прадпрыемства

24

Прызначэнне дапамогі сем’ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў (п.п. 2.9 1. Пераліку да Указа № 200) заява,

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

два пасведчанні аб нараджэнні: адно на дзіця ва ўзросце да 3 гадоў і адно на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх сведчанняў)

даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам, – уяўляецца на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў, які навучаецца ва ўстанове адукацыі (у тым ліку дашкольнай)

копія рашэння суда аб усынаўленні – для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей

копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi

пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў

даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах, – для асоб, якім дапамога па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў прызначаецца з дня, наступнага за днём заканчэння перыяду вызвалення ад працы (службы), вучобы, устаноўленага лістком непрацаздольнасці па цяжарнасці і родах

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты – у выпадку змены месца выплаты дапамогi або прызначэння дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў іншаму сваяку ці члену сям’і дзіцяці (дзяцей), якія знаходзяцца ў водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў і якія не з’яўляюцца дзіцяці (дзецям) маці (мачахай) або бацькам (айчымам)

бясплатна 10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц на тэрмін да даты наступлення абставінаў, якія цягнуць за сабой спыненне выплаты дапамогі Лемеш Тамара Пятроўна, вядучы бухгалтар кіравання бухгалтарскага ўліку і рэвізійнай работы, каб. 308, тэл. (017) 259-85-76 /

Лабковіч Андрэй Віктаравіч, галоўны бухгалтар, каб. 308,

тэл. (017) 259-85-49 /

філіялы прадпрыемства

25

Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем’яў (п.п. 2.12. Пераліку да Указа № 200) заява,

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

пасведчанне аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх сведчанняў)

копія рашэння суда аб усынаўленні – для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей

копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi

пасведчанне інваліда альбо зняволенне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб устанаўленні інваліднасці – для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў

пасведчанне інваліда – для маці (мачахі), бацькі (айчыма), ўсынавіцеля, апекуна (папячыцеля), якiя з’яўляюцца iнвалiдамi

даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу – для сем’яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу

пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў

копія рашэння суда аб устанаўленнi бацькоўства – для сем’яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу

даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам (прадстаўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў ўяўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года)

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць

звесткi аб атрыманых даходах за 6 месяцаў года, які папярэднічае году звароту, – для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям’і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям’і, ўсынавіцеля, апекуна (папячыцеля)

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты – у выпадку змены месца выплаты дапамогі

бясплатна 10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц па 30 чэрвеня або па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначанае дапаможнік, альбо па дзень дасягнення дзіцем 16-, 18-гадовага ўзросту Лемеш Тамара Пятроўна, вядучы бухгалтар кіравання бухгалтарскага ўліку і рэвізійнай работы, каб. 308, тэл. (017) 259-85-76 /

Лабковіч Андрэй Віктаравіч, галоўны бухгалтар, каб. 308,

тэл. (017) 259-85-49 /

філіялы прадпрыемства

26

Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе хворага дзіцяці ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў) (п.п. 2.13. Пераліку да Указа № 200) лісток непрацаздольнасці бясплатна 10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамог, – 1 месяц на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці Лемеш Тамара Пятроўна, вядучы бухгалтар кіравання бухгалтарскага ўліку і рэвізійнай работы, каб. 308, тэл. (017) 259-85-76 /

Лабковіч Андрэй Віктаравіч, галоўны бухгалтар, каб. 308,

тэл. (017) 259-85-49 /

філіялы прадпрыемства

27

Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяці (п. П. 2.14. Пераліку да Указа № 200) лісток непрацаздольнасці бясплатна 10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамог, – 1 месяц на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці Лемеш Тамара Пятроўна, вядучы бухгалтар кіравання бухгалтарскага ўліку і рэвізійнай работы, каб. 308, тэл. (017) 259-85-76 /

Лабковіч Андрэй Віктаравіч, галоўны бухгалтар, каб. 308,

тэл. (017) 259-85-49 /

філіялы прадпрыемства

28

2.16. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі (п.п. 2.16. Пераліку да Указа № 200) лісток непрацаздольнасці бясплатна 10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамог, – 1 месяц на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці Лемеш Тамара Пятроўна, вядучы бухгалтар кіравання бухгалтарскага ўліку і рэвізійнай работы, каб. 308, тэл. (017) 259-85-76 /

Лабковіч Андрэй Віктаравіч, галоўны бухгалтар, каб. 308,

тэл. (017) 259-85-49 /

філіялы прадпрыемства

29

2.18 Выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты (п.п. 2.18. Пераліку да Указа № 200)

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна 5 дзён з дня звароту бестэрмінова Лемеш Тамара Пятроўна, вядучы бухгалтар кіравання бухгалтарскага ўліку і рэвізійнай работы, каб. 308, тэл. (017) 259-85-76 /

Лабковіч Андрэй Віктаравіч, галоўны бухгалтар, каб. 308,

тэл. (017) 259-85-49 /

філіялы прадпрыемства

30

Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі (п.п. 2.19. Пераліку да Указа № 200)

бясплатна 5 дзён з дня звароту бестэрмінова Лемеш Тамара Пятроўна, вядучы бухгалтар кіравання бухгалтарскага ўліку і рэвізійнай работы, каб. 308, тэл. (017) 259-85-76 /

Лабковіч Андрэй Віктаравіч, галоўны бухгалтар, каб. 308,

тэл. (017) 259-85-49 /

філіялы прадпрыемства

31

Выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памеры (п.п. 2.20. Пераліку да Указа № 200) пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу бясплатна 5 дзён з дня звароту бестэрмінова Лемеш Тамара Пятроўна, вядучы бухгалтар кіравання бухгалтарскага ўліку і рэвізійнай работы, каб. 308, тэл. (017) 259-85-76 /

Лабковіч Андрэй Віктаравіч, галоўны бухгалтар, каб. 308,

тэл. (017) 259-85-49 /

філіялы прадпрыемства

32

Выдача даведкі аб адсутнасці забеспячэння дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем (п.п. 2.24. Пераліку да Указа № 200)

бясплатна 5 дзён з дня звароту бестэрмінова Лемеш Тамара Пятроўна, вядучы бухгалтар кіравання бухгалтарскага ўліку і рэвізійнай работы, каб. 308, тэл. (017) 259-85-76 /

Лабковіч Андрэй Віктаравіч, галоўны бухгалтар, каб. 308,

тэл. (017) 259-85-49 /

філіялы прадпрыемства

33

Выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў (п.п. 2.25. Пераліку да Указа № 200)

бясплатна 5 дзён з дня звароту бестэрмінова Лемеш Тамара Пятроўна, вядучы бухгалтар кіравання бухгалтарскага ўліку і рэвізійнай работы, каб. 308,тэл. (017) 259-85-76 /

Лабковіч Андрэй Віктаравіч, галоўны бухгалтар, каб. 308,

тэл. (017) 259-85-49 /

філіялы прадпрыемства

34

Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах (п.п. 2.29. Пераліку да Указа № 200) пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу бясплатна 3 дні з дня звароту бестэрмінова Лемеш Тамара Пятроўна, вядучы бухгалтар кіравання бухгалтарскага ўліку і рэвізійнай работы, каб. 308,тэл. (017) 259-85-76 /

Лабковіч Андрэй Віктаравіч, галоўны бухгалтар, каб. 308,

тэл. (017) 259-85-49 /

філіялы прадпрыемства

35

Выплата дапамогі на пахаванне (п.п. 2.35. Пераліку да Указа № 200) заяву асобы, які ўзяў на сябе арганізацыю пахаваньня памерлага (загінуўшага), пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу заяўніка

даведка пра смерць – у выпадку, калі смерць зарэгістраваная ў Рэспубліцы Беларусь

пасведчанне аб смерці – у выпадку, калі смерць зарэгістраваная за межамі Рэспублікі Беларусь

пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) – у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей)

даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з’яўляўся навучэнцам, – у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў

бясплатна 1 працоўны дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц адначасова Лемеш Тамара Пятроўна, вядучы бухгалтар кіравання бухгалтарскага ўліку і рэвізійнай работы, каб. 308,тэл. (017) 259-85-76 /

Лабковіч Андрэй Віктаравіч, галоўны бухгалтар, каб. 308,

тэл. (017) 259-85-49 /

філіялы прадпрыемства

36

Выдача даведкі аб невыдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе (п.п. 2.44. Пераліку да Указа № 200) пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу бясплатна 5 дзён з дня звароту бестэрмінова Лемеш Тамара Пятроўна, вядучы бухгалтар кіравання бухгалтарскага ўліку і рэвізійнай работы, каб. 308,тэл. (017) 259-85-76 /

Лабковіч Андрэй Віктаравіч, галоўны бухгалтар, каб. 308,

тэл. (017) 259-85-49 /

філіялы прадпрыемства

Атрыманыя даходы і выплачаныя падаткі, зборы (пошлiны)

37

Выдача даведкі аб наяўнасці або аб адсутнасці выканаўчых лістоў і (або) іншых патрабаванняў аб спагнанні з асобы запазычанасці па падатках, іншых даўгах і абавязацельствах перад Рэспублікай Беларусь, яе юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для вырашэння пытання аб выхадзе з грамадзянства Рэспублікі Беларусь (п.п. 18.7. Пераліку да Указа № 200) заява,

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна 5 рабочых дзён з дня падачы заявы, а пры неабходнасці правядзення спецыяльнай (у тым ліку падатковай) праверкі, запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц 6 месяцаў Лемеш Тамара Пятроўна, вядучы бухгалтар кіравання бухгалтарскага ўліку і рэвізійнай работы, каб. 308,тэл. (017) 259-85-76 /

Лабковіч Андрэй Віктаравіч, галоўны бухгалтар, каб. 308,

тэл. (017) 259-85-49 /

філіялы прадпрыемства

38

Выдача даведкі аб даходах, вылічаных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асоб (п.п. 18.13. Пераліку да Указа № 200) пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу бясплатна у дзень звароту бестэрмінова Лемеш Тамара Пятроўна, вядучы бухгалтар кіравання бухгалтарскага ўліку і рэвізійнай работы, каб. 308,тэл. (017) 259-85-76 /

Лабковіч Андрэй Віктаравіч, галоўны бухгалтар, каб. 308,

тэл. (017) 259-85-49 /

філіялы прадпрыемства

* Грамадзяне маюць права самастойна прадстаўляць дакументы, названыя ў графе 4 гэтага Пераліку.